logo
 |  FIRMA   |   |  OFERTA   |   |  KONTAKT   |   |  LINKI   | 

OFERTA

Zakres działalności firmy ProBIK można pozdzielić na:

etap przygotowania inwestycji:

  • wykonywanie ekspertyz, ocen i opinii technicznych,
  • wykonywanie kosztorysów, przedmiarów, pomiarów powierzchni i innych czynności geodezyjnych,
  • wykonywanie specyfikacji, dokumentacji przetargowych, programów funkcjonalno-użytkowych,

etap realizacji inwestycji:

  • pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,
  • pełnienie funkcji kierownika budowy/robót,
  • dokonywanie cześciowych odbiorów robót, rozliczanie inwestycji,

etap utrzymania nieruchomości:

  • wykonywanie kontroli okresowych,
  • wykonywanie ekspertyz, ocen i opinii technicznych, planów remontowych i inwestycyjnych
  • wykonywanie planów remontowych i inwestycyjnych,