logo
 |  FIRMA   |   |  OFERTA   |   |  KONTAKT   |   |  LINKI   | 

O FIRMIE

Firma ProBIK założona została przez mgr. inż. Pawła Siennickiego w 2008 r.

Od wielu lat świadczymy usługi z zakresu szeroko pojętego budownictwa zarówno firmom, instytucjom, jak i osobom prywatnym.
Wśród podmiotów, które nam zaufały, znajdują się inwestorzy indywidualni, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, jednostki samorządu terytorialnego.
Obszar działania: Warszawa i okolice.

Zakres oferowanych przez nas usług obejmuje:

  • etap przygotowania inwestycji - wykonywanie: ekspertyz, ocen i opinii technicznych, kosztorysów, przedmiarów, specyfikacji, dokumentacji przetargowych, programów funkcjonalno-użytkowych, pomiarów powierzchni i innych czynności geodezyjnych;
  • etap realizacji inwestycji - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy/robót, dokonywanie cześciowych odbiorów robót, rozliczanie inwestycji, obsługa geodezyjna budowy;
  • etap utrzymania nieruchomości - wykonywanie kontroli okresowych, ocen i opinii technicznych, espertyz, planów remontowych i inwestycyjnych.

Pomagamy przy planowaniu nowych inwestycji, przy remontach starszych, jak i przy renowacji zabytków. Świadczymy usługi wilobranżowo. Szczegóły w zakładce oferta.

Z uwagi na wielkość firmy nie zajmujemy się projektowaniem budynków wielorodzinnych.

Możemy pochwalić się zdobytym bogatym doświadczaniem, co mogą poświadczyć uzyskane referencje.