Projektowanie

Projekty:

  • W zakresie budownictwa mieszkaniowego, obiektów użyteczności publicznej, pawilonów usługowo-handlowych, modernizacji i adaptacji istniejących obiektów, konstrukcji inżynierskich.
  • Konstrukcyjne dla gotowej dokumentacji architektonicznej.
  • Katalogi sprzedaży mieszkań.
  • Projekty - programy prac konserwatorskich.


Kosztorysy:

  • Inwestorskie, ofertowe, powykonawcze sporządzane na podstawie dostarczonych przedmiarów lub zleconych inwentaryzacji.
  • Prowadzenie comiesięcznych rozliczeń wykonanych prac budowlanych.


Inwentaryzacje:

  • Przedmiary wykonywane na podstawie dokumentacji technicznej oraz obmiary budynków, pomiary w terenie i obliczenia powierzchni, kubatury.
  • Odtwarzanie brakującej dokumentacji technicznej i użytkowej budynków.